Εβδομαδιαία Εφημερία
Mon
Δεν εφημερεύει
Tue
08:00 - 24:00
Wed
00:00 - 08:00
Thu
08:00 - 24:00
Fri
00:00 - 08:00
Sat
08:00 - 24:00
Sun
00:00 - 08:00
213 2009000
info@aglaiakyriakou.gr

ΝοσηλείαΝοσηλεία

Εξωτερικά ιατρείαΕξωτερικά ιατρεία

ΕπισκεπτήριοΕπισκεπτήριο

Υπηρεσίες ΥποστήριξηςΥπηρεσίες Υποστήριξης

Γραφείο Επικοινωνίας

Αίτηση Χορήγησης Ιατρικής Βεβαίωσης

Εθελοντισμός - Αίτηση

Λίστα Χειρουργείου